aktualności

 


---------------------------
I rok FIZJOTERPIA

Dodatkowe terminy zaliczeń z Fizjologii odbędą się

22. i 28.09.2016 r. o godz. 13:00 w sali B.

Szczegółowa informacja w zakładce "materiały dla studnetów".
------------------------------------------------------
I i II ROK FIZJOTERAPIA

Program zajęć z Biochemii i Fizjologii znajduje się w gablocie Zakładu w III pawilonie (wykłady i ćwiczenia).

Przypominamy, że od I zajęć obowiązuje przygotowanie do zajęć zgodnie z programem ćwiczeń.
---------------------------

dodatkowe informacje

prowadzone przedmioty

Pracownicy Zakładu prowadzą wykłady i ćwiczenia z Fizjologii, Biochemii, Farmakologii w rehabilitacji i Genetyki dla studentów kierunku Fizjoterapia oraz Terapia Zajęciowa, Wydziału Rehabilitacji Ruchowej AWF.

Treści programowe:

FIZJOTERAPIA - studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia
BIOCHEMIA
FIZJOLOGIA
FARMAKOLOGIA W REHABILITACJI
GENETYKA studia stacjonarne
GENETYKA studia niestacjonarne

TERAPIA ZAJĘCIOWA - studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia
FIZJOLOGIA studia stacjonarne
FIZJOLOGIA studia niestacjonarne

polecane podręczniki

Konturek   S. Konturek (red.)
  Fizjologia człowieka Podręcznik dla studentów medycyny
  Wydawnictwo Elsevier Urban & Partner 2007 (wydanie I)

Nowy Konturek  S. Konturek (red.)
  Fizjologia człowieka Podręcznik dla studentów medycyny
  Wydawnictwo Elsevier Urban & Partner 2012 (wydanie II)

Gorski  J. Górski (red.)
  Fizjologiczne podstawy wysiłku fizycznego
  Wydawnictwo Lekarskie 2006 (wydanie II)

Kozlowski  S. Kozłowski, K. Nazar (red.)
  Wprowadzenie do fizjologii klinicznej
  Wydawnictwo Lekarskie 1999 (wydanie III)

Nowy Gorski  J. Górski (red.)
  Fizjologia wysiłku i treningu fizycznego
  Wydawnictwo Lekarskie 2011 (wydanie I)

Starzenie  A. Marchewka, Z. Dąbrowski, J. Żołądź (red.)
  Fizjologia starzenia się Profilaktyka i rehabilitacja
  Wydawnictwo PWN 2012 (wydanie I)